За вашите родители

Ако сте на възраст между 40 и 50 години, това значи, че Вашите родители са на около 65-70 плюс години. Знаете ли колко често те ходят на зъболекар или на профилактика при своя стоматолог, дали имат частични или тотални протези, дали се хранят и усмихват без страх? Темата за зъбите на нашите родители е тема табу за много от тях. Те обикновено не се оплакват и не споделят какви трудности изпитват при дъвчене и при хранене. А спомняте ли си те как са Ви водили на зъболекар като дете, как са Ви окуражавали и как са Ви стискали ръката за сила? Е сега е Ваш ред да покажете съпричастност и грижа!

Поставянето на дентални импланти e стандартна процедура при пациенти с частично или напълно обеззъбени челюсти. Нужно е да се спомене, че се касае за изключително надеждно и съвременно лечение. Но само правилната позиция на импланта и минимално инвазивното му поставяне са залог за дългия му живот (15 и повече години).

Целта на проекта ни „Нашите Ваши родители“ е да се възстанови нормалната дъвкателна функция и естетиката на усмивката на нашите майки и бащи. Това е начин те отново да могат да ядат, да се усмихват и да целуват без страх, че снемаемите им протези могат да се отлепят, да паднат и да ги изложат. Затова и нашият слогън е Eat, Smile, Kiss.

Два са особено важните моменти в този проект:

1) техническо оборудване - апарат X Guide, сериозна инвестиция, комбинирано с oбучение на екипа, проведено в Цюрих, Швейцария;

2) възможността за лечение на възрастни пациенти и деца под медицински сън или с медицинско съпровождение, така че да се гарантира в реално време тяхното физическо и дентално здраве. Това е свързано с наличие на операционен блок, екип от анестезиолози и медицински сестри, които да управляват съня на пациента, стая за възстановяване и проследяваща програма за профилактика и поддръжка.

Иновацията X Guide е единственият апарат към момента в България за навигирана в реално време 3D хирургия, която цели идеално 3D позициониране на импланта. В реално време чрез светлинна и звукова визуализация на екрана на апарата се отчитат близко стоящи важни анатомични структури. Софтуерът осигурява дълъг живот и безпроблемно функциониране на зъбния имплант чрез:

  • 3D сканиране на челюстите
  • Дигитално планиране на позицията на импланта и на бъдещите конструкции върху него.

Провеждането на операцията по този начин я прави уникална, защото може да се коригира отклонението от предварително избраната позиция на импланта с една стотна от милиметъра (0,01 мм).

Съхранението на дъвкателната функция, естетика и фонетика са в основата на всяко комплексно или частично дентално лечение. Чрез X Guide 3D навигирана в реално време хирургия българските пациенти получават изключително съвременно и иновативно лечение при поставянето на зъбни импланти. Чрез тази система за дигитално навигиране и 3D позициониране в реално време, преживяемостта на денталните имплантите се увеличава , както и резултатите, свързани с висока зъбна естетика. По наши данни с 10% се повиши първичната, инициална стабилност на денталните импланти още в деня на тяхното поставяне, а с почти 39% се увеличи възможността върху поставените импланти в деня на операцията, да се фиксират временни зъби, които да се ползват до момента, в който ще се поставят окончателните конструкции и корони. Подобни иновации водят след себе си повишаване на жизнения стандарт на нашите пациенти и по-добър социален статус!

Нашите родители страдат

Щастието да върна усмивката на моята майка

Запитване за консултация
Запитване за консултация