Грешки, които родителите правят при избора на детски стоматолог

1. Не е задължително удобното за Вас местоположение на клиниката или кабинета да е добър критерий за правилен избор, защото удобната локация невинаги гарантира нужния професионализъм, внимание или висококачествено лечение.

2. „Личният ми стоматолог ще лекува и моето дете“. Това в много случаи е добро решение, защото ако цялото семейство ходи на едно и също място, за да се лекува и получава редовна профилактика, денталният лекар се познава с детето. То не се страхува от него и му има доверие. Но ако то никога не е посещавало личния зъболекар на мама и татко, страхливо е или са го плашили с „чичо доктор“, доверие няма, а единствено страх от неизвестното. Тогава е нужен специалист-детски стоматолог, който работи единствено с деца, чиято работна среда и практика приличат по-скоро на детска занималня, а не на лекарски кабинет и където за детето има достатъчно време, търпение и място.

3. Не избирайте мястото за лечение на детето си на принципа на най-евтиното решение, защото резултатите може да са катастрофални: паднали пломби, усложнения, още по-голям страх от дентално лечение. Тук важи правилото, че евтиното излиза скъпо.

4. Висококачествените материали и иновативни техники, с които се рекламират някои практики, сами по себе си не лекуват пациентите – нужни са обучени и надеждни специалисти, които да работят с тях и които да гарантират качествено свършена с тяхна помощ работа.

5. Първичен или профилактичен преглед на дете или възрастен не може да бъде безплатен, защото ако клиниката или кабинетът имат стандарти за работа, стерилизация и дезинфекция, еднократните консумативи и времето, което ви се отделят, струват пари.

6. Работата със Здравната Каса не е най-доброто за Вашето дентално здраве и за това на Вашето дете, защото липсват стандарт и протоколи за канално лечение на млечни и постоянни зъби, няма стандарти за минимално инвазивно лечение на кариеса, не се прилагат съвременни техники за реставрация на зъби, всяка процедура има тайминг, което снижава качеството на услугата и на лечението. Най-лошото е, че не се инвестира в профилактика и превенция, а ресурсите се насочват към лечение, което е некачествено и неправилно бюджетирано.

7. Лечение насила или лечение на всяка цена сега! Това е опасно за физическото и емоционално здраве на детето. Много родители губят търпение и позволяват емоциите да ги завладеят, като упражняват физически или психически натиск върху децата, заплашвайки ги с наказания и лишения. В крайна сметка резултатът е страх, стрес и пълен отказ на детето да сътрудничи.

8. Лечение с подкуп или прилагане на принципа “Ако отвориш уста, ще ти купя… Моят опит сочи, че това решение има успех единствено, когато е приложено за пръв път, в останалите случаи не работи.

9. „С мама или татко на стола всичко ще се случи по-лесно“. Действително много често добре подготвеният от нас родител е най-добрият ни приятел и асистент в процеса на лечението на малкия човек. Когато обаче родителят не се ползва с голям авторитет и за детето не важат законите на добрите обноски, тогава лекарят съумява да бъде убедителен пред него само в отсъствието на майката и/ли бащата, когато се работи в неутрална и незастрашаваща детето среда.

Запитване за консултация
Запитване за консултация