Д-р Петър Дучев | Усмивката вече може да се планира | Списание Ева | Август 2011

Д-р Петър Дучев, собственик на Център по имплантология и биомиметична възстановителна стоматология, член на американската Академия по козметична стоматология
Записа Мариана Антонова

Д-р Дучев, каква е ролята на дигиталните технологии в стоматологията?

Те навлизат все по-масово и благодарение на тях стоматологията коренно се различава от това, което беше преди 10 години. Те са значително по-щадящи и по-прецизни в сравнение с традиционните техники. При тях технологичното време е съкратено наполовина с гарантирана точност на изработката.

Какво означава дигитален дизайн на усмивката?

Буквално преведено, означава образен дизайн на усмивката. Това е един изцяло нов подход за решаване на трудни случаи тогава, когато естетичните изисквания на пациента са много високи и ситуацията в устата е доста сложна. Подходът изисква детайлно познаване на биологичните особености на пациента и всички технологични тънкости на системата. Казано накратко, дигиталният дизайн на усмивката е ориентиран към конкретния пациент и неговата строга индивидуалност, затова и гарантира ексклузивност на крайния резултат.

Какво е новото при този начин на работа?

Основната причина пациентите да са разочаровани в края на едно лечение е липсата на комуникация с лекаря. Затова в случаи на комплексно лечение трябва най-напред да бъдат уточнени изискванията на пациента и неговите очаквания. Ние, зъболекарите, трудно “чуваме” пациентите. Обикновено остават неразбрани техни конкретни желания, защото сме били съсредоточени върху техническите детайли на изпълнението. И в крайна сметка финалният резултат не удовлетворява нито пациента, нито стоматолога. Решението е визуализация на лечението, т.е. още преди да се започне каквото и да е лечение, пациентът да знае крайния резултат.

Как става тази визуализация на лечението?

При първия преглед се прави много подробно фотозаснемане на лицето и всички зъби на пациента. Пациентът и неговият зъболекар преминават заедно през целия процес на уточняване на желания, възможности, биологични параметри, технологични особености. С помощта на компютърна програма се визуализира усмивката на пациента и как би изглеждала тя, съобразена с неговата индивидуалност, възраст, пол, характер, емоционалност и пр.

Кой момент от този процес е най-важен?

Моментът на изпробване на прототипа на бъдещите зъби. Те са временни, от материал, подобен на фотополимер, поставянето им не е свързано с увреждане на наличните зъби. Прототипът се залепва и се тества за определен период от време, изглежда много естетично и практически не се отличава от естествените зъби. Само така пациентът ще се подготви за планираната промяна в размера и формата на зъбите, както и с височината на захапката. Прототипът позволява корекции. Той може да бъде премахнат във всеки един момент от устата на пациента, ако той не го удовлетворява, и по никакъв начин не смущава наличната ситуация в устата.

Във вашите среди този метод е известен като дигитален протокол. Откога съществува той?

Протоколът е създаден от група колеги начело с д-р Кристиан Коучман от Бразилия. Имах удоволствието да се срещна с него и да обсъдим в детайли протокола на дигитален дизайн на усмивката миналата година по време на годишната среща на Европейската Академия по Естетична Стоматология в Лондон.

Каква част от българските стоматолози използват този метод?

На 9 юли т. г. представих основите на протокола пред около 70 колеги. Интересът беше голям и се надявам много от тях да започнат да планират и реализират все повече от своята работа по него. Така резултатите са много по-предсказуеми и удоволствието е както за пациента, така и за професионалиста.

Запитване за консултация
Запитване за консултация