С какво се отличаваме от останалите дентални клиники?

Много често нашите бъдещи или настоящи пациенти ни задават въпроса:

С какво се отличавате от останалите дентални клиники?

Към 2-та отговора, които към момента даваме, добавихме и трети:

  1. Ние сме тясно специализирана клиника по 3D навигирана компютърна имплантология. Иновацията, X Guide, е единственият апарат към момента в България, за навигирана в реално време  3D хирургия, която цели идеално 3D позициониране на импланта. В реално време чрез светлинна и звукова визуализация на екрана на апарата се отчитат близко стоящи важни анатомични структури.  Софтуерът осигурява дълъг живот и безпроблемно функциониране на зъбния имплант чрез: 1) 3D сканиране на челюстите.2) Дигитално планиране на позицията на импланта и на бъдещите конструкции върху него. Провеждането на операцията по този начин я прави уникална , защото може да се коригира отклонението от предварително избраната позиция на импланта с една стотна от милиметъра (0,01 мм).
  2. Възможността за лечение на възрастни пациенти и деца под медицински сън или с медицинско съпровождение, така че да се гарантира в реално време тяхното физическо и дентално здраве. Което е свързано, с наличие на операционен блок, екип от анестезиолози и медицински сестри, които да управляват съня на пациента, стая за възстановяване и проследяваща програма за профилактика и поддръжка.
  3. В клиниката НЕ поставяме локална анестезия без присъствие на АНЕСТЕЗИОЛОГ.

Идеята ни е да осигурим максимална сигурност на нашите пациенти дори при работа с локални анестетици. Да имаме в клиниката целодневно АНЕСТЕЗИОЛОГ, дава спокойствие и на нас лекарите по дентална медицина. Особено ако се работи с рискови, компроментирани пациенти, пациенти с данни за алергии, диабет, високо кръвно или други придружаващи заболявания, както и при бременни пациентки.

При тези специфични групи пациенти обследването, подготовката и наблюдението след лечебните процедури е гаранция за УСПЕХ!

Запитване за консултация
Запитване за консултация