Българин е втори по успех в поредния випуск на gIDE | DentalTribune International | Септември 2012

Dental Tribune Bulgaria

От 2 до 8 септември в централата на Global Institute for Dental Education (gIDE) в Лос Анджелис, Калифорния, САЩ, завърши поредният випуск на едногодишната програма gIDE–UCLA.

Завършването на курсистите бе съпътствано от тържествено връчване на дипломите им, като сред 120 курсисти от цял свят на второ място по успех е българският лекар по дентална медицина д-р Петър Дучев. Той е и първият българин, постигнал такива резултати в историята на световноизвестния институт по дентално образование.
Д-р Дучев получи диплом за отличен успех, както и възможността да представи свой клиничен случай на заключителната асамблея на gIDE–UCLA.

Сред присъстващите на тържественото дипломиране бяха преподавателите д-р Саша Йованович (основателят и лицето на gIDE), д-р Ейгон Юве, проф. д-р Хенри Такей.
Д-р Петър Дучев бе поканен и на Alumni срещата следващата година, която е традиционна за завършилите програмата. По време на събитието курсистите имат възможност да се срещнат отново в рамките на една седмица в Лос Анджелис. Целта е да се обменят идеи, да се обсъдят клинични случаи и всеки от участниците да запознае своите колеги със своите разработки и иновации в присъствието на световни, водещи клиницисти.

Едногодишните програми на gIDE включват четири срещи на курсистите през 3 месеца, по време на които лекторите изнасят своите лекции, презентират операции на живо и се провеждат тренинги върху свински челюсти.
Неизменна част от обучението са и изпитите. Всеки от участниците трябва да покрие 2 теста с повече от 80% верни отговори, за да премине. Нужно е и да представи под формата на презентация свой случай пред изпитната комисия на всяка една от сесиите, която да отговаря на конкретни изисквания.
Времето между срещите е за самостоятелна подготовка. Според изискванията на gIDE към участниците е необходимо да бъдат изгледани над 250 онлайн лекции, да се прочетат над 100 статии и да се покрият още 6 онлайн изпита под формата на тест.
Уникалността на програмата идва от съчетаването и с Департамента по следдипломно обучение на UCLA–University of California, Los Angeles. Това е единствената програма, която предлага едновременно практичността на клиничното обучение и академичност, комбинирана с научната обосновка на водещ световен университет.

Global Institute for Dental Education e основан през 2003 година в Лос Анджелис и разполага с високотехнологичен обучителен център със съвременно оборудван операционен блок и модерна аудио-визуална техника.
През юни 2006 година gIDE премести главната си централа в звукозаписно студио с площ близо 400 м2, което преди е било използвано от известната калифорнийска група The Beach Boys. Сега то е превърнато в модерен център с кабинети за предавания на живо по цял свят, записи на клинични видеоматериали и обучителен център за практически курсове и демонстрации на оперативни интервенции на живо. Концепцията на gIDE, заложена в иновативния обучителен център, е клиницистите да се обучават посредством теоретични, практически и демонстрационни методи, възползвайки се от възможностите на високотехнологичния операционен блок, и да се вдъхновят за реализиране на постижими резултати.

Запитване за консултация
Запитване за консултация